Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy zajęć, którzy rozpoczynają naukę zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w szachy. Poznają figury szachowe, zasady ich poruszania i wykorzystania w grze. Mają możliwość gry z rówieśnikami i osobami grającymi na tym samym poziomie. Rozwiązują zadania szachowe z matem w jednym lub dwóch posunięciach. Poznają podstawowe otwarcia szachowe. Doskonalą i uzupełniają nabyte umiejętności. Uczestniczą w turniejach szachowych.

 

Celem zajęć jest nauczenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu gry w szachy, podnoszenie poziomu gry w szachy, przygotowanie do udziału w turniejach środowiskowych, doskonalenie nabytych umiejętności.

 

Preferowany wiek uczestników. W tym względzie nie ma ograniczeń. Z uwagi na umiejętności poznawcze wiek rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach to minimum 5 lat.

 

Zajęcia prowadzi instruktor: Ryszard Cegłowski