Chór Kameralny Miasta Sulejówek powstał w 2014 roku na mocy decyzji Burmistrza Miasta Sulejówek Pana Arkadiusza Śliwy oraz Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku Pana Tadeusza Hankiewicza. Utworzenie i prowadzenie zespołu powierzono Michałowi Śmigielskiemu.


Z emisję głosu odpowiadają Irena Gulewicz i Zuzanna Gulewicz – absolwentki UMFC w Warszawie. Chór w swoim repertuarze ma muzykę od średniowiecza do XXI wieku, zarówno świecką jak i sakralną. Ważne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyka polska, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej. Oprócz koncertów acappella ChKMS z powodzeniem wykonuje muzykę oratoryjną i ma na swoim koncie wykonanie takich dzieł jak Stabat Mater G. B. Pergolesiego, Requiem kv 626 W.A. Mozarta, Msza góralska T. Maklakiewicza, Symphony of Independence A. Słotwińskiego (prawykonanie), Missa De Misericordie P. Bębenka, Suita Sakralna G. Duchnowskiego,m Stabat Mater J.Rheibergera. Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową i festiwalową. Jest organizatorem wielu imprez muzycznych, odbywających się na terenie miasta Sulejówek, takich jak Koncert Kolęd i Muzyki Sakralnej, Koncert Pieśni Pasyjnych czy Koncert Pieśni Patriotycznych.

Wskazanie celów:

Propagowanie i krzewienie wysokiej kultury muzycznej, uświetnianie uroczystości miejskich, aktywizacja i edukacja osób o uzdolnieniach wokalnych.

Preferowany wiek uczestników:

9 – 75 lat

Zajęcia prowadzi instruktor: Michał Śmigielski

 

<plan zajęć>