Grupa I - dzieci do lat dwóch
Grupa II – dzieci dwu i trzyletnie
Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju przez ruch i muzykę. Proponowane podczas spotkań aktywności mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, pogłębienia relacji z opiekunem oraz wprowadzenie w świat muzyki. Zapraszam dzieci wraz z opiekunami.

Zajęcia prowadzi instruktor: Katarzyna Śmigielska