Zapraszamy dziewczęta i chłopców od 10 roku życia oraz osoby dorosłe do nauki gry na instrumentach dętych. Kandydaci na muzyków powinni mieć dobry słuch, poczucie rytmu i legitymować się dobrym zdrowiem. Zakwalifikowani uczniowie otrzymają instrument i pomoce muzyczne. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Prowadzimy również nabór do grupy tamburmajorek, które w rytm muzyki żonglują buławami. Na zajęcia zapraszamy dziewczęta od 12 roku życia z dobrą aparycją i poczuciem rytmu.

 

Nauki gry na instrumentach udzielają doświadczeni zawodowi muzycy, z długoletnią praktyką:

MAREK NOWICKI - muzyk ze średnim wykształceniem muzycznym - instrumenty drewniane.
TADEUSZ ROSSA - muzyk ze średnim wykształceniem muzycznym - instrumenty drewniane.
ZDZISŁAW PYTKO - muzyk ze średnim wykształceniem muzycznym-grupa tamburmajorek, instrumenty: perkusja, tuba. 
WŁADYSŁAW DWÓRZNIK - muzyk ze średnim wykształceniem muzycznym - instrumenty drewniane.
MONIKA KRUSIEWICZ - muzyk z wyższym wykształceniem muzycznym - instrumenty drewniane.
EDWARD MYŚLIWCZYK - KAPELMISTRZ ORKIESTRY - muzyk z wyższym wykształceniem muzycznym mgr.- wszystkie instrumenty drewniane, blaszane i perkusyjne.

 <plan zajęć>

Zapisy prowadzi Pan Edward Myśliwczyk – kapelmistrz orkiestry. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
Cena za zajęcia: 40 zł/miesięcznie. Po wstąpieniu do orkiestry uczeń zostanie zwolniony z opłaty za zajęcia.