Tytuł: Język jako nośnik wartości

Data: 24 kwietnia, godz. 16.00,

Miejsce: 
Izba Pamięci Rodziny Grabskich 
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych 
im. I.J. Paderewskiego przy ul. I. J. Paderewskiego 29.

 

dr Anna Wietecha - literaturoznawca w Instytucie Literatury Polskiej UW, znawczyni twórczości Bolesława Prusa, a także literatury popularnej, badaczka problemu tolerancji w kulturze.

 

Sens życia w obliczu śmierci, człowiek wobec Boga, nauki, historii, budowa świata i natura poznania, problemy fizyki i biologii, nieśmiertelność duszy… Oto sprawy, którym przyjrzymy się przez pryzmat polskich powieści końca XIX wieku: Emancypantek Bolesława Prusa, Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza oraz Gasnącego słońca Teodora Jeske-Choińskiego. Posługując się wybranymi fragmentami, wspólnie z bohaterami tych utworów zadamy pytania o rolę wartości w życiu człowieka.