Utwór wykonany 11.01.2020 r. podczas Koncertu Noworocznego.
 

dyrygent/conductor- Edward Myśliwczyk
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Akord” (MOD AKORD)