Wystawa "Impresje fotograficzne w obiektywie Adrianny Trybuchowicz-Mojskiej"

 

"Impresje" to zbiór zdjęć z wielu kategorii, odznaczające się spójnym efemerycznym charakterem i dyscypliną kolorystyczną. To ekspresyjna historia o emocjach i ulotnej chwili malowanej światłem. Architektoniczne spojrzenie na świat pozwala na dostrzeżenie wycinków rzeczywistości, odznaczających się ciekawą kompozycją, a zestawienia zgromadzonych artefaktów są nastawione na poszukiwanie znaczenia. Zgromadzony ładunek emocjonalny odwołuje się do wyobraźni i kreuje pogłębione spektrum widzenia. To subiektywna opowieść o postrzeganiu świata oraz eklektyczna próba połączenia wielu zainteresowań autorki. Widz zaproszony jest do inspirującej podróży w głąb impresjonistycznych doświadczeń.

Adrianna Trybuchowicz-Mojska - inżynier architekt, mieszkanka Sulejówka, związana z tutejszym środowiskiem artystycznym i muzycznym. Studiowała na Politechnice Łódzkiej i to właśnie Łódź rozbudziła w niej pasję do fotografii. Udzielała się w Kole Naukowym Analog organizując wystawy i zgłębiając tajniki technik analogowych. Laureatka dwóch edycji ogólnopolskiego konkursu "Power of Łódź- Potęga Łodzi", doceniona przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Obecnie kończy studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz rozwija ścieżkę profesjonalnej fotografii.
 
Termin: 18.10.2020 r., godz. 10.00-19.00
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14A.
 
Na wystawę obowiązują wejściówki do nabycia w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy