Wystawa prac przedstawiających plany fortyfikacji stworzone przez Teodora Tuszko na bazie historycznych wzorów z XVI-XIX wieku oraz prelekcja przedstawiająca w zwięzłej formie historię architektury militarnej.Na wystawie zaprezentujemy kilkanaście najciekawszych prac Teodora Tuszko przedstawiających plany-mapy fortyfikacji w technice mieszanej: akwarela i tusz. Wystawie towarzyszyć będzie prelekcja dra Piotra Oleńczaka, który przybliży w zwięzłej formie historię architektury militarnej i ilustrowany będzie prezentacją multimedialną. Oprócz ogólnego zarysu architektury europejskiej poznamy ciekawostki na temat lokalnych fortyfikacji.Prezentacja będzie się składała z pięciu rozdziałów:
1. Wstęp z pokazem planów najpiękniejszych planów ubogacony fragmentem Te Deum Charpentiera.
2. Fortyfikacje od starożytności do renesansu. Tutaj bym umieścił w odpowiednim kontekście pojawienie się bastionu.
3. Rozwój szkół narodowych fortyfikacji.
4. Fortyfikacja papierowa - Czyli czym są rysunki autora.
5. Czy fortyfikacje są martwe?


Teodor Tuszko - wieloletni pasjonat fortyfikacji, zwłaszcza tzw. okresu klasycznego (od XVI do początku XIXw.), współautor przewodnika “Twierdza Warszawa” (wraz z Piotrem Oleńczakiem, wyd. Rajd, 2013.) Od wielu lat zajmuje się tworzeniem map fantastycznych fortyfikacji bazujących na historycznych zasadach głównych europejskich szkół inżynieryjnych m.in. włoskiej, holenderskiej, niemieckiej oraz francuskiej.Piotr Oleńczak - ur. 1977 r. w Warszawie. Historyk, doktor nauk humanistycznych. Specjalista w dziedzinie fortyfikacji zw. fortyfikacji rosyjskich i napoleońskich na terenie Mazowsza . Od 2012 r. pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Zajmuje się opieką nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej. Autor kilku publikacji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce historii Polski XIX i XX w. Laureat konkursu Mazowiecka Akademia Książki (2007 i 2012). Organizator spotkań i wykładów poświęconych żołnierzom wyklętym, Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinowskiej, dziejom niemieckiej katowni w Forcie III w Pomiechówku oraz działaniom wojennym września 1939 r. Od Marca 2017 r. jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Jest także Pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych.Termin wystawy: 19 czerwca 2021, godzina 17:00.

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14A

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki.  Liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszamy