Grupa I - dzieci do lat dwóch
Grupa II – dzieci dwu i trzyletnie
Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju przez ruch i muzykę. Proponowane podczas spotkań aktywności mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, pogłębienia relacji z opiekunem oraz wprowadzenie w świat muzyki. Zapraszam dzieci wraz z opiekunami.

Zajęcia prowadzi instruktor: Katarzyna Śmigielska

Już 26 września zapraszamy na pierwsze zajęcia z malarstwa i rysunku (godzina 14:45) oraz ceramiki i rzeźby (godzina 15:30). Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

 

Odpłatność za zajęcia: 23 zł/miesięcznie.

 

Zapraszamy

 

 

Aktywność fizyczna w starszym wieku pozwala długo zachować młodość i opóźnić procesy starzenia. Regularne ćwiczenia usprawniają pracę wszystkich układów i narządów. Poprawiają uwapnienie i wzmacniają układ kostny. Zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych. Zwiększają zakres ruchomości stawów, co pomaga łatwiej wykonywać wiele codziennych czynności. Mięśnie podczas ćwiczeń wzmacniają się, są lepiej dotlenione, a więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymują kręgosłup. Natomiast po ćwiczeniach odczuwamy radość życia i wyraźną poprawę samopoczucia.

 

Zapraszamy uczestników zajęć w wieku 55+

Zajęcia prowadzi instruktor: Grażyna Boguska-Kung

W Miejskim Domu Kultury w Sulejówku rozpoczęliśmy nabór do Studia Piosenki. Poszukujemy uczestników zajęć w wieku od 13 lat, zarówno takich którzy stawiają pierwsze kroki, jak również posiadających umiejętności wokalne. Zapisy prowadzimy w siedzibie MDK ul. Dworcowa 18. Docelowo powstaną dwie grupy liczące po około 4 uczniów. Przesłuchania odbędą się 2 października 2018 r. o godzinie 16:00. Każdy z uczestników powinien przygotować na przesłuchanie jeden dowolnie wybrany utwór.

Standardowo każde zajęcia rozpoczynają się od nauki kroku podstawowego danej techniki. Najczęściej etapu tego nie da się przeprowadzić od razu w parach, więc rozpoczynamy zajęcia każdy osobno. Gdy uczestnicy poznają krok podstawowy, ten sam krok ćwiczony jest w parach. Po opanowaniu kroku podstawowego wprowadzane są kolejne figury, które finalnie do końca zajęć tworzą mini- układ. Każde zajęcia dają zatem parze już możliwość wykorzystania świeżo nabytych umiejętności w praktyce. Najczęściej przez kilka kolejnych zajęć realizowana jest ta sama technika, tak, by na koniec danego bloku tematycznego, każda z par mogła przetańczyć przynajmniej jeden utwór wykorzystując poznane schematy i dowolnie je łącząc. Na zakończenie zajęć, jeżeli taka jest wola uczestników, istnieje możliwość nagrania danego schematu, by łatwiej było wrócić do zdobytych umiejętności za jakiś czas.

 

Do zajęć wykorzystywana jest zarówno muzyka charakterystyczna, typowa dla danego stylu, jak również muzyka popularna. Ważnym jest to, by uczestnicy zajęć widzieli sens i praktyczne zastosowanie każdego z poznanych kroków.


Celem zajęć jest, poza nauką nowych kroków, wypracowanie zgrania w parze, nauczenie partnerów zasad prowadzenia w tańcu, a partnerek słuchania sygnałów otrzymywanych od panów. Każdy krok jest realizowany z dbałością o szczegóły. Przede wszystkim jednak w zajęciach chodzi o to, by każdy miło spędził ten czas.

 

Wiek uczestników 18+
Wymagana własna partnerka/ własny partner!

Zajęcia prowadzi instruktor: Hanna Mikulska

MDK w Sulejówku rozpoczyna nabór do dwóch grup teatralnych; dziecięcej (6 – 10 lat) oraz młodzieżowej (11-16 lat). W trakcie zajęć uczestnicy uczyć się będą umiejętności aktorskich: rozwijanie emocji, budowanie postaci, umiejętność współdziałania z innymi aktorami, improwizacja, praca nad tekstem, praca nad rolą.

Każde zajęcia składają się z następujących elementów: rozgrzewka prowadzona do muzyki, część tanecznej oraz ćwiczenia wzmacniające i rozciągające. Do rozgrzania całego ciała, stanowiącego punkt wyjściowy dla każdego rodzaju wysiłku fizycznego, wykorzystywane są zarówno ćwiczenia statyczne, od których zaczynają się każde zajęcia, jak również dynamiczne, wykonywane w liniach, po obwodzie koła lub tworzące bardzo prosty, acz uruchamiający wszystkie mięśnie, układ. Druga, zasadnicza część, to tworzenie kompozycji tanecznej. Przygotowanie układu trwa najczęściej kilka zajęć, a po jego powstaniu i utrwaleniu, każdy z układów jest powtarzany podczas kolejnych zajęć. Na zakończenie każdych zajęć wykonywane są ćwiczenia wzmacniające oraz rozciągające wykonywane w pozycji stojącej lub na podłodze. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są pozycje z techniki pilatesu, callanetics oraz jogi dostosowane do możliwości grupy.


Zajęcia odbywają się przede wszystkim przy rytmach muzyki popularnej. Jednakże pojawiają się również melodie latino, orientalne (głównie do ostatniej części zajęć), folkowe- dla każdego coś miłego.


Celem zajęć jest praca nad kondycją całego ciała, koordynacją ruchową, usprawnieniem, uelastycznieniem mięśni, o które na co dzień ciężko jest zadbać. Przede wszystkim jednak każde zajęcia mają za zadanie dostarczyć odpowiednią dawkę endorfin i wywołać uśmiech na twarzach uczestników.
Wiek uczestników 18+

 

Zajęcia prowadzi instruktor: Hanna Mikulska

W Miejskim Domu Kultury w Sulejówku rozpoczęliśmy nabór do Studia Piosenki. Poszukujemy uczestników zajęć w wieku od 13 lat, zarówno takich którzy stawiają pierwsze kroki, jak również posiadających umiejętności wokalne. Zapisy prowadzimy w siedzibie MDK ul. Dworcowa 18. Docelowo powstaną dwie grupy liczące po około 4 uczniów. 

Zajęcia języka angielskiego dla Seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu. Lekcje prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy są dla siebie bardzo pomocni. Tempo pracy jest zależne od potrzeb uczestników dlatego też nie należy się obawiać, że poziom jest zbyt wysoki zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z nauką języka angielskiego. W razie potrzeby materiał wcześniej wprowadzony jest powtarzany i ponownie utrwalany. Bez względu na ilość uczestników podejście do każdego jest indywidualne. W czasie zajęć każdy ma szansę na wypowiedź a także na wytłumaczenie niejasnych kwestii. Głównym celem zajęć jest oswojenie się z obcym językiem na tyle by bez obaw budować zdania. Uczestnicy zajęć po zapoznaniu się z podstawami gramatyki zaczynają prowadzić konwersacje niezbędne np. podczas wyjazdów za granicę.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej SP 1 przy ul. Idzikowskiego 2a. Zajęcia dedykowane są osobom starszym, które zaczynają swoją przygodę z komputerem lub chcą pogłębić wiedzę o sposobach wykorzystania technik komputerowych. Należy do nich: obsługa, konserwacja, zabezpieczanie antywirusowe, poszukiwanie informacji w Internecie, komunikacja nowymi środkami przekazu, tworzenie dokumentów, grafik, prezentacji itp. Każdy z uczestników ma swoje indywidualne stanowisko i hasło dostępu do konta. Czas zajęć od 1,5 do 2 godzin.

Zajęcia prowadzi instruktor:Włodzimierz Gierczycki

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowych warsztatach zakończonych nagraniem płyty. Od 6 października 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia do chóru. Spotkanie organizacyjne i jednocześnie pierwsza próba odbędzie się w LO im. I.J. Paderewskiego, ul I.J. Paderewskiego 29 w Sulejówku od godziny 10:00 do 14:00.

 

Zapraszamy


Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
Szczegóły na: www.towarzystwoprzyjaciolsulejowka.pl

Scena seniora to zajęcia teatralne dla seniorów służące przygotowywaniu spektakli okolicznościowych skierowanych do widowni z Sulejówka. W zajęciach wykorzystywane są techniki pracy nad słowem, ciałem, gestem oraz nad ruchem scenicznym. Celem zajęć jest zdobycie świadomości posługiwania się głosem i ciałem, artystyczne wyrażanie uczuć i emocji, poznanie warsztatu aktora i zasad pracy w teatrze, rozwój aktywności i kreatywności uczestników, a także ćwiczenie pracy w zespole z zachowaniem twórczego indywidualizmu.


Preferowany wiek uczestników 60 +

 

Zajęcia prowadzi instruktor: Mirosław Kulesza

Chór Kameralny Miasta Sulejówek powstał w 2014 roku na mocy decyzji Burmistrza Miasta Sulejówek Pana Arkadiusza Śliwy oraz Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku Pana Tadeusza Hankiewicza. Utworzenie i prowadzenie zespołu powierzono Michałowi Śmigielskiemu.


Z emisję głosu odpowiadają Irena Gulewicz i Zuzanna Gulewicz – absolwentki UMFC w Warszawie. Chór w swoim repertuarze ma muzykę od średniowiecza do XXI wieku, zarówno świecką jak i sakralną. Ważne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyka polska, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej. Oprócz koncertów acappella ChKMS z powodzeniem wykonuje muzykę oratoryjną i ma na swoim koncie wykonanie takich dzieł jak Stabat Mater G. B. Pergolesiego, Requiem kv 626 W.A. Mozarta, Msza góralska T. Maklakiewicza, Symphony of Independence A. Słotwińskiego (prawykonanie), Missa De Misericordie P. Bębenka, Suita Sakralna G. Duchnowskiego,m Stabat Mater J.Rheibergera. Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową i festiwalową. Jest organizatorem wielu imprez muzycznych, odbywających się na terenie miasta Sulejówek, takich jak Koncert Kolęd i Muzyki Sakralnej, Koncert Pieśni Pasyjnych czy Koncert Pieśni Patriotycznych.

Wskazanie celów:

Propagowanie i krzewienie wysokiej kultury muzycznej, uświetnianie uroczystości miejskich, aktywizacja i edukacja osób o uzdolnieniach wokalnych.

Preferowany wiek uczestników:

9 – 75 lat

Zajęcia prowadzi instruktor: Michał Śmigielski

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy zajęć, którzy rozpoczynają naukę zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w szachy. Poznają figury szachowe, zasady ich poruszania i wykorzystania w grze. Mają możliwość gry z rówieśnikami i osobami grającymi na tym samym poziomie. Rozwiązują zadania szachowe z matem w jednym lub dwóch posunięciach. Poznają podstawowe otwarcia szachowe. Doskonalą i uzupełniają nabyte umiejętności. Uczestniczą w turniejach szachowych.

 

Celem zajęć jest nauczenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu gry w szachy, podnoszenie poziomu gry w szachy, przygotowanie do udziału w turniejach środowiskowych, doskonalenie nabytych umiejętności.

 

Preferowany wiek uczestników. W tym względzie nie ma ograniczeń. Z uwagi na umiejętności poznawcze wiek rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach to minimum 5 lat.

 

Zajęcia prowadzi instruktor: Ryszard Cegłowski

Sensoryka dla smyka czyli pomysły na zmysły to nasz pomysł na wspólną zabawę dla małych dzieci i ich mam (babć i tatusiów). Pomagamy dzieciom poznawać świat zmysłami: dotykać, wąchać, obserwować i słuchać. Brudzimy się w jadalnych masach plastycznych (kolorowy makaron, kasze, galaretki, jadalne farby, masa marchewkowa, sztuczny śnieg). Gdy mamy trochę czystsze zajęcia bawimy się m.in. według Metody Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne czy wyciągamy chustę animacyjną Klanza. Lubimy też słuchać muzyk i robić trochę hałasu.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

zmyslowisko1.jpgzmyslowisko2.jpg

Zapraszamy na nowe zajęcia w Miejskim Domu Kultury. Już 2 października rusza grupa tańca hip hop z elementami obrotów, skoków i piruetów – Studio S. Zajęcia poprowadzi instruktor Agnieszka Gugała – Szczerbicka - instruktor tańca w stylach: hip-hop, house, videoclip dance, show dance; tancerka, choreograf. Wieloletnia tancerka zespołu „Gawęda”, uczestniczka tournee po Australii (1999 r.), członek grupy V4 Agustina Egurroli, choreograf i tancerka stworzonej przez siebie grupy show dance.

 

Jako dziecko ukończyła Miejską Szkołę Artystyczną I st. w Mińsku Mazowieckim (kierunek ogólnoartystyczny, klasa fortepianu), kształciła się również w Pałacu Młodzieży w Warszawie. Tytuł instruktora sportu (specjalność taniec sportowy) uzyskała w zakresie hip-hopu: old school, house, locking, new style (Egurrola Dance Studio oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Sportu, 2009 r.). Poza artystycznym kierunkiem rozwoju ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsiego oraz zajmuje się prawem administracyjnym. Swój warsztat instruktorski doskonali uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach, m.in. Europejskie Spotkania Taneczne, Dancemania, a ostatnio Annual Teacher Workshop w Nowym Jorku (Broadway Dance Center). Poza swoimi specjalnościami szkoli się również w technikach jazzowych oraz balecie.


„Otwarta, kreatywna, pełna pasji i miłości do tańca, na zajęciach pragnie przekazać całą ekspresję i energię jaką charakteryzują się style nowoczesne, starając się zarazić uczniów swoją taneczną pasją.”
Powiedzieli: „Twoje serce bije dla hip-hopu” – Agustin Egurrola „Złoto choreograficzne” – Iwo Pomorski

Zapraszamy na spotkania fajnych babek. Tworzymy piękne wytwory do ozdoby domu. Zajmujemy rękodziełem m.in. biżuterią, florystyką, decoupage, filcowaniem. Zgłębiamy tajniki kuchni m.in. staropolskiej. Poznajemy sposoby kiszenia, pieczenia chleba, robienia pierogów, masła i wymieniamy się doświadczeniami.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

kgm1.jpgkgm2.jpg

Nordic Walking podbija Sulejówek! Już w najbliższą środę ruszają zajęcia w MDK. Ta nieskomplikowana dyscyplina, pochodząca z Finlandii, może być uprawiana przez każdego, nie ważne ile ma lat i w jakiej jest formie. Nasz wprawiony instruktor zabierze Was w pełne zieleni tereny miasta. Potrzebna jest jedynie para kijów, strój sportowy i chęci.

W porównaniu do zwykłego marszu podczas uprawiania Nordic Walking zużywamy do 20% więcej energii, spalamy do 40% więcej kalorii, angażujemy aż 90% partii mięśniowych, a także odciążamy stawy wspierając się na kijach. Zaczynając przygodę z Nordic Walking warto wziąć udział w w naszych zajęciach. Instruktor pokaże jak wygląda prawidłowa technika marszu, skoryguje często popełniane błędy, poinstruuje jak dobrać odpowiedni sprzęt i pokaże jakie ćwiczenia wykonywać.

Pierwszy trening 27 września 2018 r. godzina 19:00
Zapraszamy

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi technikami tworzenia z gliny m.in. budowania z plastra, lepienia z wałeczków, wygniatania z bryły, wyklejania formy gipsowej czy odcisków. Z rąk dzieci i młodzieży wychodzą rzeźby, płaskorzeźby, naczynia i biżuteria. Na spotkaniach uczestnicy poznają różne techniki i materiały rzeźbiarskie m.in. gips, drewno i inne masy plastyczne.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

ceramika1.jpgceramika2.jpg

Rozwijamy kreatywność przez budowanie i tworzenie. Proponujemy dzieciom zajęcia naukowo - plastyczno - techniczne. Poznajemy różnego rodzaju klocki do konstruowania. Stawiamy sobie wyzwania m.in. stworzenia najwyższej wieży z plastikowych butelek, rakiety z patyczków po lodach, budowy auta czy domu z tektury, konstrukcji ze słomek czy patyków.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

mk1.jpgmk2.jpg

Przy doświadczeniach i eksperymentach rozwijamy dziecięca pasję odkrywania różnych zagadnień z dziedziny fizyki i chemii. Planujemy poszczególne eksperymenty, obserwujemy proces i wyciągamy wnioski. Uczymy się obserwować świat przyrody i odkrywamy jego bogactwo.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

mo1.jpgmo2.jpg

Rozwijamy inwencje twórczą przy powstających pracach plastycznych. Zajmujemy się rękodziełem (m.in. maskotki, kwiaty z papieru, biżuteria, decoupage, filcowanie). Poznajemy ciekawe techniki plastyczne (m.in collage, formy gipsowe, malowanie na szkle, masy plastyczne, mozaika) Kształtujemy wrażliwości oraz ekspresję plastyczną poprzez naukę rysunku i malarstwa.

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamila Trochimiak

ma1.jpgma2.jpg