Zajęcia fortepianu skierowane są dla osób powyżej 7. roku życia, które chciałyby opanować lub rozwijać technikę gry na fortepianie, poznając ciekawy repertuar zarówno z zakresu muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, a zarazem trenując umiejętność czytania nut i metody samodzielnej nauki. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, jednak w przypadku młodszych uczniów (do 12 lat) istnieje możliwość skrócenia lekcji do 45 minut.

Do nauki gry na instrumentach dętych zapraszamy dziewczęta i chłopców od 10 roku życia oraz osoby dorosłe. Kandydaci na muzyków powinni mieć dobry słuch, poczucie rytmu i legitymować się dobrym zdrowiem. Zakwalifikowani uczniowie otrzymają instrument i pomoce muzyczne. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Prowadzimy również nabór do grupy tamburmajorek, które w rytm muzyki żonglują buławami. Na zajęcia zapraszamy dziewczęta od 12 roku życia z dobrą aparycją i poczuciem rytmu.

Od 1 października 2018 r. rozpoczynamy zajęcia indywidualne z nauki gry na gitarze. Zajęcia poprowadzi instruktor Jakub Paulski. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek w budynku ZSP 1 przy ulicy Paderewskiego 29.

Jakub Paulski to gitarzysta, kompozytor i aranżer. W roku 2013 uzyskał stopień licencjata w zakresie gry n a gitarze jazzowej na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2015 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Miejski Dom Kultury w Sulejówku prowadzi zapisy na zajęcia z nauki gry na akordeonie. Lekcji w trybie indywidualnym udziela instruktor Marcin Maroszek - akordeonista, kompozytor i aranżer. Jedyny polski absolwent Centre National et International Musique d'Accordeon oraz Connservatoire d'Edgar Varese w Paryżu i posiadacz francuskiego dyplomu DEM w dziedzinie muzyki rozrywkowej i klasycznej. Laureat konkursów polskich i zagranicznych.