Infrastruktura kultury


Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

 

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Infrastruktura kultury.

 

Strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie w ramach programu

Infrastruktura domów kultury

ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Doposażenie Domu Kultury w Sulejówku

 

O projekcie

 

Celem nadrzędnym realizacji zadania jest poprawa funkcjonalności Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku poprzez doposażenie go w sprzęt służący do prowadzenia edukacji kulturalnej. Ideą jak przyświeca wnioskodawcom jest danie możliwości rozwoju społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży. Projekt został złożony przez Miasto Sulejówek na zakup instrumentów dla orkiestry dętej i chóru, pianina i fortepianu oraz elementów nagłośnienia.

 

Wartość dofinansowania to 133 000 zł.

 

 

W ramach dofinansowania z programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury został ogłoszony przetarg i wyłoniony dostawca instrumentów muzycznych i nagłośnienia. Obecny etap realizacji zadania to dostawa instrumentów i nagłośnienia do Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Akord” oraz Chór Kameralny Miasta Sulejówek zostaną wyposażone w instrumenty dęte, fortepian i pianino. A elementy nagłośnienia będą wykorzystywane podczas koncertów, spektakli teatralnych i widowisk organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Sulejówku. W związku z doposażeniem zwiększymy szanse na rozwój edukacji kulturalnej oraz aktywności społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta.

O złożonym wniosku informowaliśmy w w artykule: Dofinansowanie dla MDK

O postępach w dostawie instrumentów będziemy informować w najbliższym czasie.

 

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Szanowni Państwo,

 

jest nam miło poinformować, iż z dniem 17.05.2019 Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w kwocie 133 000 zł w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ze środków finansowych MKiDN Miasto Sulejówek zakupi i dostarczy elementy nagłośnia oraz instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Akord" i Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek. Przyznane środki stanowią 80% całkowitego kosztu zadania.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Infrastruktura kultury Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w...

Doposażenie Domu Kultury w Sulejówku

Dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.     Doposażenie Domu Kultury w Sulejówku   O projekcie   Celem nadrzędnym realizacji...

Przetarg na instrumenty rozstrzygnięty!

W ramach dofinansowania z programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury został ogłoszony przetarg i...

Dofinansowanie dla MDK

Szanowni Państwo,   jest nam miło poinformować, iż z dniem 17.05.2019 Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w kwocie 133 000 zł w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze...