Beata Kozyra-Paulska – dyrygentka i skrzypaczka specjalizująca się w wykonawstwie historycznym. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie dyrygentury chóralnej prof. Ewy Marchwickiej oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie skrzypiec barokowych prof. Daniela Deutera. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach w Polsce i za granicą pod okiem takich mistrzów jak: Imgard Shaller, Agata Sapiecha, Simon Standage, Sirkka-Liisa Kaakinen. Współpracowała z różnymi zespołami muzyki dawnej. Obecnie podjęła się studiów doktoranckich w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Zuzanna Gulewicz (ur.  1993 r.) – w roku 2019 ukończyła z wyróżnieniem dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza. Od lat dziecięcych aktywnie rozwijała swoje uzdolnienia muzyczne, angażując się w życie kulturalne Sulejówka. Skończyła Prywatną Szkołę Muzyczną I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku klasie skrzypiec. W latach 2007-2015 należała do Chóru Międzyparafialnego "Ichthis" w Sulejówku, śpiewała także w sulejóweckim chórze Piotra Zawistowskiego "D'Altro Canto" oraz bardzo wielu zespołach tworzonych okolicznościowo. W tym okresie zdobywała nagrody w kategoriach zespołów, między innymi w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolędowe serce Mazowsza”, w którym jej tercet wokalny zdobył nagrodę Grand Prix. Od 2012 roku jest skrzypaczką w "Unplugged Orchestra" pod dyrekcją Michała Śmigielskiego i uczennicą Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej w prywatnej klasie śpiewu operowego.
Od 2014 roku pracuje w Chórze Kameralnym Miasta Sulejówek jako asystentka dyrygenta odpowiedzialna za właściwą emisję głosu i próby sekcyjne. Praca ta w ciągu zaledwie 5 lat przyczyniła się do licznych sukcesów zespołu, wśród których wymienić można dziesiątki koncertów, także z dziełami chóralno-orkiestrowymi, m.in. Requiem W.A. Mozarta, „Stabat Mater” J. Rheinbergera, „Mszą Góralską” T. Maklakiewicza, „Suitą Sakralną” G. Duchnowskiego, „Rex Mundi” B. Kowalskiego. W 2019 roku zespół inaugurował śpiewem międzynarodowy festiwal muzyczny w czeskim Filipowie i tego samego roku zajął I miejsce w XVII edycji Konkursu Piosenkarskiego „TULIPANADA”. W 2016 roku Zuzanna Gulewicz wespół z proboszczem parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim założyła chór "Quercetum Dei", który posługuje w liturgii pod jej kierownictwem do dziś. W trakcie studiów (2012-2017) ukończyła specjalizację Kształcenie Słuchu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Jako wzorowa chórzystka Chóru Mieszanego UMFC niejednokrotnie była wyłaniana do kameralnych składów koncertowych, solistycznych, np. w 2015 roku na zlecenie Bronisława Komorowskiego wykonywała Requiem Mozarta podczas uroczystości z okazji V Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Świątyni Opatrzności Bożej. Angażowała się w różnorodne inicjatywy studenckie - brała udział w koncertach charytatywnych, należała do Rady Wydziału i Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC, dzięki którego organizacji miała zaszczyt uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji i Warsztatach dot. muzyki rosyjskiej ze Stanisławem Diaczenką. Wzięła także udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Lesznie pt. "Autyzm w szkole", prezentując chóralny program artystyczny. W roku szkolnym 2019 - 2020 pracowała w Społecznej Szkole Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Warszawie jako nauczycielka kształcenia słuchu i audycji muzycznych. W wolnych chwilach bierze udział w rozmaitych kursach, projektach i warsztatach muzycznych, angażuje się w lokalną działalność koncertową, uczy także prywatnie gry na skrzypcach.

Natalia Wysocka (ur. w 1993 roku) – od 7-go roku życia kształciła się muzycznie, ucząc się gry na skrzypcach. W 2012 ukończyła OSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie prof. Pawła Łosakiewicza. Brała udział w kursach muzycznych, m. in. w VI Letnich Kursach Metodycznych Muzyki Dawnej (skrzypce barokowe – Irmgard Schaller) oraz w IX Beskidzkich Warsztatach Muzycznych w Rycerce Górnej (skrzypce – prof. Łukasz Błaszczyk). Od dzieciństwa zaangażowana w grę zespołową – razem z bratem tworzyli duet skrzypce – akordeon, grając wspólnie repertuar zarówno klasyczny jak i popularny. W szkole średniej uczestniczyła również jako skrzypaczka w wielu warsztatach muzyki liturgicznej, pomagała także w prowadzeniu scholi przy kościele oo. kapucynów w Warszawie. Od 2013 roku zaczęła realizować swoją drugą pasję ucząc się gry na organach. Jest absolwentką  Instytutu Szkolenia Organistów w Warszawie oraz PSM im. Józefa Elsnera, studiowała także na wydziale Muzyki Kościelnej UMFC, gdzie uczestniczyła m.in. w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej w Warszawie (Karol Mossakowski). Obecnie studiuje „Prowadzenie Zespołów Muzycznych” na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracuje z organistą Radosławem Kustrą, wykonując repertuar barokowy, gra także w Legionowskiej Orkiestrze Barokowej.

Bartosz Lisik (ur. 1997 r. w Gliwicach) – student dyrygentury chóralnej w klasie prof. dr hab. Ewy Marchwickiej. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w Zabrzańskim Chórze Młodzieżowym „Resonans con Tutti” im. N. G. Kroczka. Długoletni członek Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej oraz Chopin University Chamber Choir, współpracujący z Kołem Artystyczno-Naukowym Dyrygentury Chóralnej od 2016 roku. Od października 2018 roku pełni funkcję zastępcy Prezesa d.s. artystycznych KANDCh. Uczestnik sesji Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w 2018 i 2019 roku. W sezonie artystycznym 2019/2020 pełnił funkcję asystenta dyrygenta w Warszawskim Chórze Chłopięcym i Męskim przy UMFC. Od września bieżącego roku pełni funkcję asystenta dyrygenta w Chórze Kameralnym Miasta Sulejówek. W trakcie swojej dotychczasowej działalności artystycznej współpracował m.in. z chórami Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Narodowego Forum Muzyki, z którymi wykonał „Pasję wg św. Mateusza” J. S. Bacha, II symfonię „Zmartwychwstanie” G. Mahlera, czy „War Requiem” B. Brittena. Ma na swoim koncie również wiele prawykonań utworów a capella oraz wokalno-instrumentalnych, hobbystycznie tworzy także własne kompozycje i aranżacje. W wolnych chwilach pisze wiersze, udziela korepetycji z matematyki oraz uczy się języka szwedzkiego. Wielki fan Queen, Eltona Johna oraz ABBA.