W dniu 17 maja 2019 roku Miasto Sulejówek, a za jego pośrednictwem Miejski Dom Kultury, otrzymały dofinansowanie w kwocie 133 000 zł na zakup nowych instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Akord”, fortepianu do sali Miejskiego Domu Kultury, pianina cyfrowego na potrzeby Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek, a także pulpitów i teczek na nuty dla orkiestry i chóru oraz elementów nagłośnienia. Liderem projektu było Miast Sulejówek, które również zabezpieczyło 20% wkładu własnego.
Dzięki dotacji Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Akord” nie tylko mogła wymienić stare, mocno już wyeksploatowane instrumenty na nowe, ale także wzbogacić swoje instrumentarium o te, których jej brakowało, takie jak na przykład ksylofon czy tuba. Na poprawę wizerunku zespołów Miejskiego Domu Kultury wpłynęły nowe teczki na nuty, na których widnieją logotypy naszych zespołów. Pianino cyfrowe ułatwiło codzienną pracę chóru i umożliwiło wykonywanie utworów z akompaniamentem nawet podczas koncertów wyjazdowych. Dzięki nowemu sprzętowi nagłośnieniowemu poszerzyły się możliwości i jakość technicznej i akustycznej obsługi organizowanych przez MDK uroczystości, koncertów i imprez kulturalnych.