Realizacja projektu możliwa była dzięki programowi "Infrastruktura domów kultury" i środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury. Program ten ma na celu ułatwienie rozwoju oraz poprawienie warunków działalności instytucji kultury i sztuki oraz instytucji zajmujących się animacją i edukacją kulturalną poprzez rozbudowę ich infrastruktury oraz modernizację.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/infrastruktura-domow-kultury.php

 

Nie udałoby się zrealizować projektu, gdyby nie wsparcie merytoryczne i finansowe Urzędu Miasta Sulejówek. Z budżetu miasta pokryto kwotę wkładu własnego, natomiast Wydział Inwestycji przygotował i złożył wniosek o wsparcie w imieniu Miejskiego Domu Kultury.
https://www.sulejowek.pl