Prolog naszego Festiwalu mógł zostać zrealizowany dzięki dotacji jaką Miejski Dom Kultury otrzymał od Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu “Kultura w sieci”. Program ten wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Dofinansowaniem objęte zostają projekty, których działania obejmują wydarzenia edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci