Mirosław Kulesza

Aktor teatralny i filmowy, reżyser, autor, animator kultury i pedagog. Członek ZASP oraz ASSITEJ. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi, Wydziału Reżyserii Teatru Lalek PWST w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów Menadżerów Kultury SGH w Warszawie. Aktor teatrów warszawskich i bydgoskich. Reżyser w teatrach lalkowych w Warszawie, Łodzi i Szczecinie. Konsultant i autor projektów filmowych i teatralnych. Od 2016 r. związany z MDK w Sulejówku, gdzie prowadzi zajęcia teatralne oraz organizuje działalność UTW.