Realizacja projektu możliwa była dzięki organizatorowi programu, którymi są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator systemu przesyłowego w Polsce. Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji.

PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa. Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i działać na rzecz mieszkańców. Miejski Dom Kultury w Sulejówku otrzymał od PSE dofinansowanie w wysokości 20 000 zł.

Nie udałoby się zrealizować projektu, gdyby nie wsparcie finansowe Urzędu Miasta Sulejówek. Z budżetu miasta pokryto kwotę wkładu własnego (2000 zł).
https://www.sulejowek.pl