Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

 

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.

 

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Na Konkurs należy przesłać do 3 wierszy powielonych w 4 egzemplarzach, dotychczas nie publikowanych i nagradzanych w innych konkursach (szczegóły w regulaminie).
Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

 

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.